Κρήτη, γη των χιλιάδων σπηλαίων … μεταξύ των οποίων, 7 από τα 10 βαθύτερα σπήλαια της Ελλάδας! Μια υπέροχη φωτογραφία από το 13ο βαθύτερο σπήλαιο της χώρας μας, το βάραθρο Άκωλη Ψαρής (Ψ207) με βάθος -442 μέτρων στα εγκατα της οροσειράς των Λευκών ορέων. Στην ίδια οροσειρά συνανταμε και τα 2 βαθύτερα σπήλαια της Ελλάδας, την ” Τρύπα του Λιονταριού ” με βάθος -1110μ και μήκος 2.850μ, και τον ” Γουργούθακα ” με βαθος -1208μ, εξηκοστό βαθύτερο σπήλαιο στον κόσμο !!